Dotazy na stav a vyřizování reklamací: info@mp3centrum.cz

Jak můžete urychlit vyřízení Vaší reklamace?
Pokud pro Vaší značku existuje autorizovaný servis, zašlete reklamovaný produkt spolu s fakturou přímo tomuto servisu. Ušetříte tak minimálně týden času spojený s přeposíláním reklamovaného zboží.
Pokud zde autorizovaný servis pro Vaší značku není uveden, kontaktujte nás nejdřív e-mailem a my Vám navhneme nejrychlejší způsob vyřízení Vaší reklamace.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- bylo neoprávněně zasahováno do softwaru přístroje
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
- zboží bylo použito v rozporu s dokumentací nebo s běžnými zásadami používání
- zboží bylo použito v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- zboží bylo mechanicky poškozeno
- zboží bylo nesprávným způsobem propojeno k jinému zařízení
- zboží bylo neúměrné znečištěno a opotřebeno.

Poškození zboží vlivem častého používání
Jsme nuceni také upozornit zákazníky, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jeho častým používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Děkujeme za pochopení.

Záruka 24 měsíců
Záruka 24 měsíců neznamená též životnost 24 měsíců. Tato záruka se vztahuje na výrobní vady.

Životnost
Životnost baterie je minimálně 6 měsíců.
Životnost propojovacích kabelů a sluchátek je minimálně 2 měsíce.

Co znamená "životnost ?

Jsou to položky, které sice mají záruku 24 měsíců, ale z povahy výrobku je tato záruka po uplynutí min. životnosti nenárokovatelná. Neznamená to v žádném případě, že po uvedené době životnosti přestane výrobek fungovat. Mezi tyto výrobky patří například obaly na cd/dvd či sluchátka k mp3 přehrávačům. Na některé části výrobku je poskytována záruční doba kratší – 2-6 měsíců, jedná se zejména o baterie a mechanicky namáhané části výrobků. (například otočné konektory usb, sluchátka a přívodní kabely od nabíječek, nadměrně používaná zapínací tlačítka, nadměrně používané konektory na sluchátka etc.). Tyto části jsou předurčeny ke spotřební hodnotě, která ovšem musí určených 2-6 měsíců vydržet. Jedná se o části výrobku, které se nadměrným používáním zničí. Tyto součásti musí avšak být napřed technikem posouzeny a zjištěno, nejedná-li se o vadu výroby, ale opravdu o nadměrné používání. Po této době je zařízení postoupeno k běžné opravě. Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti muže dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží.

Ze zákona č. 136 /2002 sb. tedy vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku.
Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití, či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Záruku můžete uplatnit v autorizovaných servisech nebo přes MP3centrum.cz

Vzhledem k co nejrychlejšímu vyřízení reklamací přehrávače níže uvedených značek zasílejte výhradně do autorizovaného servisu.

CERBER
Přehrávače CERBER zasílejte v originálním balení spolu s potvrzeným záručním listem na následující adresu. Přehrávače prodané v roce 2006 posílejte s kopií prodejního dokladu.

KL-TRADE, Příční 24, 602 00 BRNO,
Tel.: +420 545 234 644, Mobil: +420 608 033 178, kl-trade@kl-trade.cz

Další informace najdete na http://www.mp4-mp3.cz

EMGETON, COWON, iAUDIO
Přehrávače Emgeton a iAudio zasílejte spolu s potvrzeným záručním listem na následující adresu.
Pokud nemáte potvrzený záruční list, pošlete nám jej, a mi Vám ho obratem pošleme potvrzený zpět.

K zasilce připojte vyplněný reklamační formulář(klikněte na odkaz zde).

Bell Technology spol. s r.o. servisní centrum
VGP Park Horní Počernice - Hala D1
F.V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 20

Otevírací doba: po-pá 13-17 hod.
Informační linka: 255 734 449 nebo 724 284 477


Další informace najdete na http://www.emgeton.com

APPLE
Přehrávače APPLE zasílejte spolu s potvrzeným záručním listem na následující adresu.

Český servis
Barrandova 409
Praha 4
tel.: +420 244 402 263

DEXTOR

Přehrávače DEXTOR zasílejte přímo do autorizovaného servisu na adresu:

Amaranta s.r.o.
REKLAMACE
Mostecká 2229/21
TEPLICE
415 01

Zásilka musí obsahovat: 

  • vadné zboží, které je dostatečně kompletní pro otestování vady
  • přesný popis závady na který doporučujeme připojit telefonní číslo
  • kopii prodejního dokladu


DOONIO, STORMBLUE
Při reklamaci přehrávačů STORMBLUE a DOONIO postupujte dle následujícího postupu.
Doporučujeme reklamovat přímo u společnosti EMPETRIA. Smyslem přímé reklamace zákazníka je urychlení celého reklamačního procesu.

Pokud se vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena. V každém případě se snažíme najít takové řešení, které Vám bude vyhovovat!

- Nejprve napište na email reklamace@doonio.cz, do předmětu zprávy napište REKLAMACE. Podrobně popište závadu a okolnosti, za jakých se projevuje.
- Odpovíme Vám s radou, jak problémy odstranit, popřípadě Vás požádáme o doručení výrobku na adresu  společnosti EMPETRIA s.r.o..

Empetria, s.r.o., Šmídkova 5, Brno 61600

      Tel./Fax: +420 549 213 178
      Mobilní tel.: + 420 775 298 072
      email: reklamace@doonio.cz

- K reklamovanému zboží je nutné přibalit kopii dokladu o koupi případně řádně vyplněný záruční list. Zboží musí být v odpovídajícím obalu a  musí obsahovat všechno příslušenství, se kterým bylo prodáno. Bez těchto náležitostí nebude reklamace uznána.

Další informace  najdete na http://www.doonio.cz

iPULSE

Přehrávače iPULSE zasílejte spolu s kopií daňového dokladu na následující adresu.

AIRCOM Praha s.r.o., Broumarská 1545/35, 198 00, Praha 9 - Kyje, servis@ipulse.cz

Další informace  najdete na http://www.ipulse.cz

FUNBEAT

Přehrávače FUNBEAT zasílejte spolu s dokladem o koupi nebo potvrzeným záručním listem na následující adresu:

 

FunBeat.cz, Chrudimská 2A, Praha 3, 130 00, +420 272 660 541, obchod@funbeat.cz

Další informace  najdete na http://www.funbeat.cz


MARELL

Přehrávače MARELL zasílejte na následující adresu:

 

Marek Jindra – Marell, Velehradská 1905, 686 02 Staré Město

Tel.: 572 541 244; E-mail: servis@marell.cz

 

Doživotní záruka sluchátek Koss

Firma Koss poskytuje už od roku 1989 na všechny své produkty doživotní záruku. Tato záruka je přímo svázána se značkou a k jejímu uplatnění není potřeba žádný další doklad. V praxi je tato záruka realizována tak, že poškozená sluchátka doručíte do servisního centra (Praha, Ostrava) a za manipulační poplatek (od 1.6.2007 300 Kč - sluchátka bez aktivačního kódu) vám bude vada buď opravena, nebo budou sluchátka vyměněna za nový kus. Koss přitom garantuje akceptování záruky, ať k poškození došlo jakýmkoli způsobem.

Na internetových diskusích se můžete snadno přesvědčit, že zkušenosti s touto zárukou jsou velice dobré a výrobce skutečně vymění dokonce i rozšlápnutá či rozsednutá sluchátka. V reklamním sloganu firma tvrdí, že se vás nebudou ptát na žádné otázky jak poškození vzniklo. A dodržují to. K uplatnění doživotní záruky stačí do servisu doručit samotná sluchátka. Není třeba záruční list ani žádný jiný doklad. Do servisu je sluchátka možné doručit osobně nebo poštou (sluchátka budou zaslána zpět na dobírku).


Pokud se něco pokazí, tak se pro uplatnění doživotní záruky obraťte na jeden z těchto autorizovaných servisů:
Eurostar Ostrava s. r. o.
Kosmova 11
702 00 Ostrava - Přívoz
pobočka praha:
Mílová, budova A2 (2. patro)
148 00 Praha 4

AE Servis
Ve Svahu 1038/30
147 00 Praha 4

Tel: 261 215 332 nebo 261 217 460
info@aeservis.cz

Provozní doba: Po-Čt 10-18h, Pá 9-13h (kromě prázdnin)
V letních měsících od 1. července do 31. srpna: Po - Čt 10-16:30h, Pá 9-13h

Další odkazy:

- Přímo na americké stránce výrobce je možné nalézt garanci doživotní záruky ve třech jazycích
- Vše o reklamaci a Life time warranty - veškeré informace o průběhu reklamace + diskuse
- Jak funguje doživotní záruka na stránkách oficiálního dovozce do ČR, firmy Eurostar Ostrava
(zmiňovaný certifikát se ke sluchátkům dodával v minulosti)
- Web doživotní záruky. Sluchátka Koss nyní dodáváme s aktivačním kódem

iRobot, VERSZO, OPPO, RAMOS

Přehrávače VERSZO, OPPO, RAMOS zasílejte na následující adresu:

 

Bussines centrum Rosmarin
Certus Mercatus s.r.o.
Dělnická 12
Praha 7
170 00reklamace@mercatus.cz

Další informace o přehrávačích VERSZO najdete na www.verszo.cz

TOMTOM

Technická a servisní podpora TOMTOM
www.tomtom.cz/support

Infolinka TOMTOM

+420 239 000 491 Po-Pá: 9:00-16:00

Stránky i infolinka jsou Vám k dispozici v češtině.
Z pohodlí domova vyřešíme vaši reklamaci, dotazy k funkčnosti, instalacci, aktivaci apod.

Pokud Vám příjde vadný přístroj, máte nárok ho do 14-ti dnů od zakoupení vrátit a obratem dostanete nový kus, pokud zašlete kompletní balení včetně veškerého příslušenství. Pokud se závada projeví po lhůtě 14 dnů od zakoupení, kontaktujte infolinku TOMTOM, kde Vám doporučí nejrychlejší způsob reklamace.

MIO

Reklamace a technickou podporu navigací MIO řeší firma VSP Data a.s.

VSP Data, a.s. - servis GSM
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II.
Česká republika

Loc: 49°22'23.581"N, 14°42'14.695"E

Hotline  a technická podpora

Nabízíme vám poprodejní služby a online technickou podporu
Rovněž poskytujeme bezplatnou službu odvozu výrobku Mio (je-li tento stále v záruce) z vašeho domova do servisu.
Pro objednání servisu nebo pro technickou podporu volejte prosím +42 02 46080707
Tato linka technické podpory je v provozu od 10:00 do 18:30.NAVIGON

Stránky výrobce: http://www.navigon.com/site/cz/cs

Jak postupovat při reklamaci:

1) Nejdříve se pokuste vyřešit Váš problém s technickou podporou NAVIGON na e-mailu na support.cz@navigon.com

2) Pokud se Vám Váš problém nepodaří vyřešit s technickou podporou NAVIGON, stáhněte si reklamační list, který vyplňte, specifikujte v něm závadu, a zašlete nám navigaci na naší adresu:
AAA Elektro, s.r.o., Kamenická 56, Praha 7, 17000

3) My navigaci odešleme do servisu NAVIGON, a jakmile bude navigace opravena, zašleme Vám ji zpět.

PDA TELEFONY HTC

Zařízení k reklamaci zasílejte na adresu:

VSP Data, a.s. - servis GSM
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II.
Česká republika

Loc: 49°22'23.581"N, 14°42'14.695"E

K zásilce přiložte tyto nezbytné údaje (zajistíte tím plynule vyřízeni zakázek):
Informace o přístroji
číslo modelu:
sériové číslo:
IMEI:
popis závady nebo problému:
Informace o odesílateli
jméno prodejce:
adresa prodejce:
kontaktní údaje (e‐mailová adresa, tel.číslo, atd)
Informace o zákazníkovi
jméno zákazníka:
kontaktní údaje zákazníka (e‐mailová adresa, tel.číslo, atd)

Zákaznicky servis VSP Data:

V případě jakýchkoliv otázek nebo problémů kontaktujte prosím:
Denisa Nováková (Customer administrator)
gsmservis@vspdata.cz
tel. +420 381 212 583

NAVIGACE GOCLEVER

Servisní středisko GoClever
Husova 2, Jemnice 675 31

Kontakty pro Českou republiku:
E-mail: servis@goclever.cz
Hotline: +420 546 606 021

Kontaky pro Slovenskou republiku:
E-mail: servis@goclever.sk
Hotline: +421 220 266 051

 

 

HODINKY SUUNTO

V případě jakýchkoliv požadavků zašlete prosím váš přístroj výhradně poštou s těmito náležitostmi:

  1. popis vašeho požadavku nebo závady
  2. kopie (originál) záručního listu
  3. telefonní spojení na vás
  4. adresa, na které se vy nebo kdokoli jiný, kdo je ochotný zásilku převzít, zdržujete v průběhu dne, aby vám naše kurýrní služba PPL mohla (v každém městě mají jiný čas pro doručení, zpravidla to však bývá mezi 9 až 15hod.) produkt v pořádku vrátit až k vám na stůl.

 

Balíček prosím zašlete na adresu:
FINN SUB s.r.o.
Rakovecká 35
635 00 BRNO - Bystrc

 

Pokud chcete zjistit stav vaší servisní zakázky, zadejte prosím zde vaše jméno a model přístroje, nebo jeho sériové číslo.

Pro individuální dotazy nás kontaktujte na e-mailové adrese servis@suunto.cz

 


Ostatní značky

APACER, AXAGO, CANYON, CREATIVE, EVOLVE, GENIUS, I-TEC, MSI, PENTAGRAM, SANDISK, SWEEX, TEAC, TRANSCEND, XTREME a APPLE iPHONE


Ostatní značky přehrávačů reklamujte přes MP3centrum.cz dle následujícího postupu

Stáhněte si reklamační list, vyplňte jej, přiložte k reklamovanému zboží, a spolu s kopií prodejního dokladu zašlete na následující adresu:

AAA Elektro, s.r.o., Kolbenova 42, Praha 9, 19000

Zboží nezasílejte na fakturační adresu, která je (v obou případech) odlišná od uvedených adres a je uvedena na daňovém dokladu, které dostanete ke zboží !!!
Zboží nezasílejte na dobírku. Takové zásilky nebudou přebírány.
Pokud reklamujete zboží zaslané na Slovensko, kontaktujte nás e-mailem a my Vám zdělíme zasílací adresu na Slovensku.

Informace o reklamacích sdělujeme pouze po e-mailu.  Veškeré dotazy k reklamacím prosím posílejte výhradně na adresu info@mp3centrum.cz. V předmětu e-mailu prosím vždy uvádějte číslo objednávky, které se dotaz týká.