iAdapt
nejchytřejší systém vysávání od iRobot

Podstatu systému iAdapt tvoří senzory komunikující s programovou výbavou. Ty monitorují uklízený prostor 67krát za sekundu a ve spolupráci s 40 předdefinovanými pohyby umožňují robotům iRobot pružně reagovat na aktuální podmínky v místnosti. Spojení velkého množství senzorů, předdefinovaných pohybů a propracovaného softwaru dávají záruku dokonalého úklidu a chování, které se rovná skutečné umělé inteligenci.

I díky tomu robotické vysavače iRobot navštíví v průběhu úklidu každé místo 4x a tím zajistí kvalitní úklid. Plně adaptabilní chování u jiných robotických vysavačů nenaleznete. Díky iAdapt se roboti iRobot dokáží přizpůsobit prostředí, povrchu i množství nepořádku. Na základě vstupních dat vyhodnotí nejvhodnější pohyby a pustí se do práce. „Daní" za výdrž robotických vysavačů je poměrně malý sací výkon. Proto se iRobot soustředí na několikanásobný úklid jednoho místa.

Využívá k tomu podtlakového sání v kombinaci se dvěma speciálně konstruovanými protiběžnými kartáči s různou rychlostí rotace. Ty jsou schopné zvednout z podlahy nečistoty a bezpečně je uložit ve sběrném koši. Zbývající jemný prach poté Roomba pomocí podtlakového sání snadno vysaje. Ačkoliv robotickému vysavači trvá úklid o něco déle, kvalita výsledku nemá konkurenci. Roomba dosahuje absolutně nejvyšší efektivity. Nezávislé testy potvrzují až 98% účinnost.

Systematický úklid

Píše se rok 1999 a specialista na robotiku iRobot definitivně opouští myšlenku systematického úklidu. Důvodem jsou neuspokojivé výsledky a nízká efektivita úklidu. Přesto lze i v dnešních dnech najít robotické vysavače, které na pracují na bázi systematického úklidu. Ten v kostce znamená opisování tvaru místnosti. Robotický vysavač opatřený systematickým monitoringem se nedokáže přizpůsobovat.

Pokud nastane nějaká změna, jednoduše přestane uklízet. Kromě neideálně zvoleného způsobu uklízení, nedisponuje rovněž dostatečným počtem předdefinovaných pohybů a tudíž se pohybuje na první pohled možná líbivě, ale velmi neobratně a trochu hloupě. Nízký sací výkon a fakt, že každé místo vysaje pouze jednou, neumožňují dosahovat vysoké kvality úklidu, kterou v iRobotu považujeme za standard. I proto iRobot systematický úklid opustil.

Náhodný úklid

Velmi kuriózní způsob úklidu místnosti představuje náhodný úklid. Úhel odrazu od překážky určuje směr robota. Robot nebere v úvahu specifický tvar místnosti a překážky, v podstatě bloudí po místnosti a sbírá se země to, co objeví. Takový robot není robotem, ale hloupým automatem, který spoléhá na náhodu. Je na vás, zda chcete věřit, že se úklid podaří či nikoliv.

(Ne)robotické vysavače tohoto druhu jsou do značné míry specifické. Většinou nesou různá označení, za kterými se však skrývá jeden a tentýž OEM výrobek. Hloupý přístroj většinou prozradí laciné plasty a celkově špatné zpracování, chatrná konstrukce a samozřejmě nízká cena. Za málo peněz v tomto případě dostane i velmi málo a navíc falešné muziky.

Zobrazené videa pocházejí od společnosti iRobot.