Elektroodpad

Elektroodpad Elektrozařízení uvedené na trh po 13. 8. 2005, které je označeno tímto symbolem nesmí být umístěno do kontejneru na směsný odpad, ale do místa zpětného odběru elektrozařízení. Seznam těchto míst naleznete například na adrese www.elektrowin.cz/sber-a-svoz/obce/seznam-mist-zpetneho-odberu. Informace lze rovněž získat na příslušném obecním úřadě.

Toto označení může být umístěno také na obalu, návodu k použití nebo na záručním listu elektrozařízení.

V případě, že vyřadíte elektrozařízení, které bylo prodáno před datem 13. 8. 2005, odložte ho na místo zpětného odběru. Pouze tak bude zajištěna jeho recyklace.